WegWijzer in Werk

Methode Mirjam – Visie en missie

Mijn visie op arbeid
Werk is een belangrijk middel tot zelfstandigheid, onafhankelijkheid en volwassenheid. Werken is daarmee ook een middel tot zelfrealisatie en groei, zowel persoonlijk als sociaal.
Ook voor bedrijven is het van belang dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. ‘Boeien en binden’ is tweerichtingsverkeer en zowel werkgever en werknemer winnen bij plezier in het werk.
Een afdeling of team waarin één van de medewerkers niet op z’n plaats zit, functioneert in zijn geheel minder dan potentieel mogelijk. En het omgekeerde is ook waar. Kijk naar het begrip flow van Csikszentmihalyi. Een stimulerende omgeving maakt het mogelijk dat werknemers boven zichzelf uitstijgen.
En werk is effectief als medicijn bij psychosociale klachten zoals bijv. burnout. Uit onderzoek blijkt dat herstel gunstiger verloopt als er passend werk wordt gevonden of gecreëerd waarbij de medewerker structuur én sociale contacten wordt geboden.

Mijn missie

Ik start bij een positieve mensvisie: ieder mens is een sociaal wezen, wil ergens bij horen en ontleent eigenwaarde en zelfvertrouwen aan zijn of haar bijdrage aan de gemeenschap waarmee hij of zij zich verbonden voelt én is tegelijk uniek.
Ik wil mensen stimuleren om kansen te creëren wanneer ze vastlopen in hun werk. Ik vind het inspirerend om daarbij een stukje met mensen mee te mogen lopen. Mensen bewust maken van hun kracht en weer leren vertrouwen op hun eigen kompas. Samen op zoek naar passie en mogelijkheden. Creëren van kansen, helpen grenzen te verleggen.
De persoonlijke kracht van de cliënt is het uitgangspunt, niet de belemmeringen.

Mijn werkwijze / methodiek

Belangrijke focus wordt gevormd door de persoonlijke waarden en behoeften. Daarin zijn de persoonlijke drijfveren het sterkst verankerd. Belangrijk is ook het inzicht (ontleend aan Adler) dat gedrag wordt gestuurd door (on)bewuste basisbehoeften. Dit kan bijvoorbeeld de behoefte zijn aan veiligheid, maar ook aan zelfexpressie of sociale contacten.
Als er een coachingsvraag is, is er vaak meer aan de hand dan een enkelvoudige vraag naar de volgende carrièrestap of nieuwe baan. Vaak wringt het ergens dieper.
Door in dagdelen te werken (3 á 4) is het mogelijk om in betrekkelijk korte tijd zicht te krijgen op onderliggende problemen. In welke basisbehoeften wil je voorzien en is je gedrag om in die behoeften te voorzien nog effectief? Daarbij maak ik o.a. gebruik van associatieve en creatieve technieken, binnen een veilige context.