Hoe lang moet jij nog?

De vraag wordt vaak gesteld maar doet geen recht aan de betekenis van werk voor jou als mens.
De mens is een sociaal wezen. Werk vormt een wezenlijk onderdeel van de wijze waarop jij betekenis/ zin geeft aan je leven.
Je hele leven vakantie waarin voor alles gezorgd is, zou wel eens een ‘hel van doelloosheid’ kunnen blijken te zijn. En als je jouw werk met voldoening kunt doen – tot je recht komt in je werk – is dat goed voor je eigen welzijn maar ook voor dat van je collega’s en uiteindelijk ook voor de samenleving als geheel.

Werk jij nog met plezier? Sta je nog wel eens stil bij die vraag? Denk je over 5 jaar nog op dezelfde plek te (kunnen) zitten en wil je dat dan ook? Als je daar niet volmondig ja op kunt zeggen, is het goed om stil te staan bij de vraag wat je nodig hebt om zelf de regie in handen te nemen over je loopbaan en daar zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen.
Tot je de vraag kunt transformeren in: Hoe lang mág ik nog?