Langer werken dankzij deeltijdpensioen

In het pensioenakkoord van juni 2011 wordt wel aandacht besteed aan flexibilisering van de pensioenleeftijd. Eerder stoppen mag – voor eigen rekening. Langer doorgaan mag ook en dat levert een hoger pensioen. Maar wat ontbreekt is de mogelijkheid van het deeltijdpensioen.

8 juli 2011

We moeten dus allemaal langer doorwerken om o.a. onze pensioenen betaalbaar te houden en ervoor te zorgen dat het werk wordt gedaan.
Eerder heb ik op deze plaats aangetoond dat het aantal werkenden de komende vijf jaar toeneemt: de grote groep 60+’ers met een lage arbeidsparticipatie wordt vervangen door jongeren met een hoge arbeidsparticipatie. Positief saldo ruim 400.000 werkenden. Misschien meer deeltijdwerkenden maar toch … Als werken tot 65 jaar de norm wordt is er voorlopig geen kwantitatief probleem voor de arbeidsmarkt.
De pensioendruk wordt wel groter door het toenemend aantal pensioenjaren. Het is duidelijk dat er wat moet veranderen.

In het pensioenakkoord van juni 2011 wordt wel aandacht besteed aan flexibilisering van de pensioenleeftijd. Eerder stoppen mag – voor eigen rekening. Langer doorgaan mag ook en dat levert een hoger pensioen. Maar wat ontbreekt is de mogelijkheid van het deeltijdpensioen. Terwijl dit toch zo’n prachtig instrument is om ouderen te faciliteren en te motiveren om langer door te werken. Zou het niet mooi zijn als je zelf kan kiezen dat je bijvoorbeeld op je 63e 1 of 2 dagen minder gaat werken en over die tijd alvast een voorschot neemt op je pensioen? Financieel zijn de lasten vaak al wat minder – kinderen de deur uit, huis gedeeltelijk afbetaald – en is de achteruitgang in inkomen prima te doen. Op je 65e kies je er dan misschien voor om terug te gaan naar 50% werken en dat houd je nog wel even vol. Voor werkgevers betekent dit dat ervaring langer behouden blijft voor de organisatie en dat er meer ruimte ontstaat voor kennisoverdracht en mentorschap. Voor werknemers betekent dit dat men maatschappelijk kan blijven bijdragen en langzaam kan afbouwen.
Hopelijk wordt de mogelijkheid van het deeltijdpensioen wel geïntroduceerd bij de uitwerking van het akkoord op decentraal niveau.