Tien voordelen van de 5-urige werkdag

Joke Smit benoemde in 1978 de voordelen van een 5-urige werkdag. De voordelen zijn nog steeds actueel en in de huidige crisis zijn er nog een paar meer voordelen te benoemen.

8 maart 2012

 • De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen wordt minder
 • Meer mensen kunnen deelnemen aan het arbeidsproces
 • Begonnen wordt met herverdeling van prettig en onaangenaam werk
 • Vrouwen kunnen economisch onafhankelijk worden; mannen hoeven de last van het geld verdienen niet langer alleen te dragen
 • Alleenstaanden en ouders zonder partner hoeven niet langer overbelast te zijn
 • Het ziekteverzuim kan afnemen, minder mensen hoeven arbeidsongeschikt verklaard te worden
 • Kinderen kunnen evenwichtiger opgroeien; mannen hoeven in de opvoeding niet langer afwezig te zijn
 • Mensen hebben kans op een rijker leven; mannen hoeven niet langer getrouwd te zijn met hun werk, vrouwen niet langer met hun gezin
 • Verbintenissen tussen mensen kunnen hechter en gezonder worden; partners in een gelijke positie begrijpen elkaar beter
 • Vrijheid en gelijkheid worden eerlijker over mensen verdeeld.

Joke Smit formuleerde deze voordelen in 1978.

Eigenlijk hoeft hier weinig aan toegevoegd te worden. In de huidige crisis zijn ze nog steeds actueel en de moeite waard om nog eens te heroverwegen.
Stel dat bedrijven en organisaties die te maken hebben met boventalligheid, het overgebleven werk inrichten op basis van banen van 25 uur per week in plaats van de gebruikelijk 36 uur. De medewerker krijgt deeltijd WW over 11 uur en gaat er netto niet zoveel op achteruit. Een medewerker met een bruto inkomen van 2500,-  gaat er bruto 250,- op achteruit (=grofweg 40,- netto per week). Vervelend maar dat is een verschil dat snel went. De medewerker heeft wel meer tijd om in zijn of haar kinderen te investeren, vrijwilligerswerk te doen, een opleiding te volgen …..
De maatschappelijke winst is enorm als er veel mensen overschakelen naar een werkweek van 25 uur. De files zijn opgelost of tenminste aanmerkelijk korter; kinderopvang is minder nodig wat een aanzienlijke besparing oplevert. Het ziekteverzuim gaat mogelijk dalen door vermindering van de werkdruk. Afspraken met bijv. de tandarts kunnen in eigen tijd.

Er kunnen dus nog een paar voordelen aan het rijtje van Joke Smit worden toegevoegd:

 • de pijn van de crisis wordt verdeeld
 • werkloosheid heeft minder impact op een krimpende economie
 • het fileprobleem vermindert