Opleidingsfondsen en het oude denken

O&O-fondsen richten zich teveel op de eigen branche terwijl de problemen van vandaag – werkloosheid én tegelijk moeilijk te vervullen vacatures – vragen om oplossingen buiten de bekende paden.

29 juli 2013

Trouw schrijft vandaag, 29 juli, over de O&O-fondsen onder de kop “Werkzoekende heeft weinig aan miljarden uit opleidingsfondsen”

Scholing wordt vooral aangeboden aan werknemers die binnen de sector blijven werken. Het O&O-fonds voor de Bouwnijverheid biedt bijvoorbeeld administratieve cursussen voor oudere werknemers uit de bouw. Jammer is dat hier niet gedacht wordt in mogelijkheden die de samenleving als geheel een stap verder helpen maar vooral in mogelijkheden voor en binnen de eigen club. Zo worden bouwvakkers omgeschoold tot concurrenten van werkzoekende administratieve krachten.

Het doet me denken aan het UWV die grote bedragen uittrekt voor aanbodversterking om oudere werkzoekenden aan het werk te helpen. De concurrentiepositie van de ene werkzoekende wordt versterkt t.o.v. de andere werkzoekende. Maatschappelijk gezien lost het niets op.

Tegelijk wordt er door werkgevers en bedrijven geklaagd over moeilijk te vervullen vacatures.
Er zijn bijna 500 moeilijk te vervullen vacatures alleen al in de regio Haarlem voor technische functies zoals proces engineers, electrotechnici, constructeurs en verkopers met een technische achtergrond. De ondernemers in de regio Haarlem missen kansen en omzet omdat ze niet de juiste mensen kunnen krijgen.
De regio Haarlem staat daarin niet alleen.

Wat houdt werkgevers en O&O-fondsen tegen om de handen in een te slaan en de beschikbare middelen echt effectief in te zetten. Er zijn veel werkzoekenden die graag gebruik maken van omscholing naar beroepen die echt kansen bieden om weer aan de slag te kunnen.
Trouw meldt dat de SER al eerder heeft geadviseerd om een landelijk O&O-fonds op te richten en mensen een persoonsgebonden budget te geven dat het overstappen tussen sectoren zou kunnen bevorderen. Waarom is er nog niets met dit advies gebeurd?

In de jaren ’80 zorgden de Centra voor Vakopleiding voor omscholing van werkzoekenden.
We zitten niet te wachten op nieuwe instituten maar wel op flexibele projecten. Projecten die werkgevers, moeilijk te vervullen vacatures en werkzoekenden aan elkaar verbinden.

We lossen de problemen van vandaag niet op als we binnen de oude kaders blijven. Het is de hoogste tijd voor oplossingen voor over de grenzen van de eigen branche heen!