Banengroei door subsidie op lonen?

Directeur Laura van Geest van het Centraal Planbureau (CPB) pleitte in Buitenhof van 26 april voor belastingkorting voor werknemers met lage inkomens. Doel is tweeledig: 1. Door het verschil tussen uitkering en loon groter te maken gaan meer mensen aan het werk en 2. Voor bedrijven worden deze werknemers voordeliger en dat leidt tot banengroei.
Minister Asscher reageert positief.

Ik dacht dat we het belastingstelsel zouden vereenvoudigen maar we maken het nog complexer en dan ook nog op basis van verkeerde verwachtingen.

Maak werk meer lonend

Alweer wordt gesuggereerd dat mensen wel aan het werk gaan als het verschil met de uitkering maar groot genoeg is. Hoeveel mensen solliciteren zich suf omdat ze zo graag weer aan het werk willen? Hoeveel werkzoekenden zijn er voor het beperkte aantal vacatures?
Kijk naar de ontwikkelingen in werk waarin steeds meer werk wordt gedaan door robots. Is het in Den Haag nog niet doorgedrongen dat er banen verdwijnen en dat dit niets te maken heeft met het verschil tussen lonen en uitkeringen.

Banengroei

Als er echt werk gemaakt gaat worden van banengroei dan moeten in de eerste plaats de lasten in het kader van ziekte en arbeidsongeschiktheid omlaag. Zolang werkgevers verantwoordelijk worden om tot 2 jaar loon door te betalen bij ziekte, hoef je niet te verwachten dat werkgevers staan te trappelen om meer mensen in loondienst te nemen.
Houd het eenvoudig en breng de doorbetaling van loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid terug tot bijvoorbeeld drie maanden. De kans is dan reëel dat werkgevers eerder besluiten om meer medewerkers in dienst te nemen.

Combineer dit met het afschaffen van belasting op lonen tot het niveau van het minimumloon en je zult zien dat de werkgelegenheid groeit. Tegelijk valt het onderscheid weg tussen zwart en wit werk met alle voordelen hiervan (kleiner controleapparaat en vermindering van administratieve lasten).

Minister Asscher, maak nu echt het verschil en blijf niet doormodderen op oude wegen.