Leeftijdbewust personeelsbeleid

U wilt een toekomstbestendige organisatie.

Organisaties zijn minder kwetsbaar voor ontgroening en vergrijzing wanneer er spreiding is in leeftijdsopbouw. De uitdaging is de organisatie aantrekkelijk te houden voor jongeren en de inzetbaarheid van ouderen te vergroten. Dit vraagt om leeftijdbewust personeelsbeleid.

Gaasterland Coaching biedt – in samenwerking met netwerkpartners – instrumenten gericht op analyse van de risicofactoren, is een partner die meekijkt en advies geeft op het gebied van verbetering van vitaliteit en biedt coaching en loopbaanontwikkeling van (oudere) werknemers.