Bedrijven

U wilt gemotiveerde en vitale werknemers die met plezier bijdragen aan uw organisatie.

Gaasterland Coaching is voor organisaties gesprekspartner bij vragen rond loopbaanontwikkeling, mobiliteit, re-integratie, verzuim en leeftijdgerelateerd beleid.

Gaasterland Coaching kan bedrijven ondersteunen in evenwichtig personeelsbeleid door individuele coaching en loopbaanbegeleiding van werknemers. De ervaring leert dat tijdige bijsturing in de loopbaanontwikkeling langdurig ziekteverzuim kan voorkómen en de arbeidsvreugde kan vergroten.

Kenmerkend:

  • snelle intake en korte doorlooptijden
  • korte begeleiding waar mogelijk; een intensief traject waar nodig
  • aansluiting bij de persoonlijke maar ook zakelijke leefwereld
  • terugkoppeling van de uitkomsten naar HR, leidinggevende en/of management

Coach op locatie – zeer geschikt als eerste hulp bij loopbaan- en ontwikkelingsvragen. Eén tot enkele gesprekken gecombineerd met zorgvuldig geselecteerde huiswerkopdrachten helpen de medewerker bij minder complexe loopbaan- en ontwikkelingsvragen.
De coach kan aanwezig zijn in uw bedrijf op vaste tijdstippen. Alleen de gesprekstijd wordt in rekening gebracht.