Re-integratie 1e en 2e spoor

U wilt een voorspoedige en zorgvuldige re-integratie van zieke medewerkers.

Uw medewerker die wegens ziekte of overbelasting is uitgevallen wordt geholpen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan op een werkplek waar hij weer kan re-integreren.
Bij re-integratie 1e spoor keert hij terug binnen de eigen organisatie.
Als het niet mogelijk is om een medewerker in de eigen fuctie of in passend werk binnen de eigen organisatie te laten re-integreren, dan wordt ingezet op re-integratie 2e spoor.

Gaasterland Coaching focust op wat de werknemer nog wél kan in plaats van wat hij niet kan. Dit bevordert het herstel en maakt nieuwe keuzes mogelijk.