Resultaat en praktijk

Resultaat van loopbaancoaching:
6-8 weken na de aanmelding heeft de cliënt een realistisch plan uitgewerkt waar hij of zij voor wil gaan.

Praktisch:
Het programma bestaat uit 3 of 4 sessies van een dagdeel. Tussen de sessies door zijn er huiswerkopdrachten. Een development assessment kan deel uitmaken van dit programma.
Het programma wordt afgesloten met een implementatiegesprek waarin het actieplan verder wordt geconcretiseerd. Vervolgens wordt het programma afgerond met een eindgesprek waarin het loopbaanplan met de organisatie wordt besproken.
Het complete programma kan in 6 weken worden afgerond.
Het is mogelijk het programma uit te breiden met sollicitatieondersteuning.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Hans, 42 jaar kan als gevolg van fysieke beperkingen niet meer als onderhoudsmonteur werken. Al vanaf de eerste ontwikkelingen binnen de ICT heeft hij belangstelling voor computers en hij heeft zich als autodidact op dit terrein ontwikkeld. Een eigen bedrijf als bijv. webdesigner blijkt geen optie als duidelijk wordt hoe belangrijk de sociale contacten en loyaliteit aan zijn collega’s voor hem zijn. Door zijn hele leven heen heeft het vermijden van conflicten een belangrijke rol gespeeld. Werk moet voor hem vooral ook een veilige plek zijn. De mogelijkheid dat hij zijn werk én zijn collega’s kwijt dreigt te raken, leidt tot passiviteit, hij komt de bank niet meer af.
Omdat hij onvoldoende basis heeft om als ICT-er te solliciteren wordt met hem een scholingstraject uitgestippeld en contact gelegd met organisaties die hem kunnen helpen zijn plan verder te realiseren. Nu hij weer perspectief heeft, wordt hij zelf weer actief om zijn plan te realiseren.

Nog een voorbeeld:

André, 45 jaar, is toe aan een volgende stap in zijn carrière. Hij voelt zich sterk verbonden met zijn huidige werkgever en voor hem staat vast dat hij bínnen het bedrijf op zoek wil naar een nieuwe rol. Een logische volgende stap zou een managementfunctie zijn. Dit komt ook tegemoet aan zijn behoefte tot zelfexpressie en zijn idee dat een volgende stap altijd een stapje omhoog moet zijn (status).
Tijdens de sessies blijkt dat hij een echte teamspeler is. Als solist voelt hij zich niet in zijn kracht. Samenwerken, gezamenlijk oplossingen zoeken en uitdagingen aangaan geeft hem in werk veel voldoening. Hij neemt graag de verantwoordelijkheid in een team en wil ook mensen aansturen maar niet als eindverantwoordelijke. Hij wil graag contact houden met de inhoud van het werk. Belangrijk voor hem in werk zijn een zekere mate van autonomie, erkenning, afwisseling en hij wil zich blijven ontwikkelen. De behoefte aan verbinding krijgt voorrang boven de behoefte aan status.
Twee maanden na afloop van het traject liet hij weten toch een baan bij een andere werkgever te hebben geaccepteerd. Doorslag gaf het feit dat hij bij zijn eigen werkgever opnieuw in de detachering zou komen (en dus maar beperkte verbinding) terwijl hij bij zijn nieuwe werkgever in een vast team zou komen.