Startende ondernemers

Je wilt je plannen voor je eigen onderneming goed onderbouwen en daarbij een klankbord.

Gaasterland Coaching is voor startende ondernemers gesprekspartner en coach bij vragen rond het starten van je eigen bedrijf.
Belangrijkste accent in de begeleiding ligt
1. op de visie op jezelf als ondernemer/ en je product (of dienst) en
2. de positionering van je onderneming in de markt.

Bij de begeleiding van starters wordt samengewerkt met de partners van Peer! Innovation