Krapte op de arbeidsmarkt?

In veel publicaties en op internetfora wordt uitgegaan van een tekort aan menskracht op de arbeidsmarkt bij vertrek van de babyboomgeneratie. Werkzoekenden denken dat zij dankzij deze ontwikkeling straks weer werk kunnen vinden. Beleidsmakers maken beleid gericht op meer mensen aan het werk.
Nader onderzoek wijst uit dat er de eerstkomende jaren geen sprake is van een tekort aan werkenden.

24 juni 2011

In veel publicaties en op internetfora wordt uitgegaan van een tekort aan menskracht op de arbeidsmarkt bij vertrek van de babyboomgeneratie. Lees “Krapte op de arbeidsmarkt?” verder