Langer werken dankzij deeltijdpensioen

In het pensioenakkoord van juni 2011 wordt wel aandacht besteed aan flexibilisering van de pensioenleeftijd. Eerder stoppen mag – voor eigen rekening. Langer doorgaan mag ook en dat levert een hoger pensioen. Maar wat ontbreekt is de mogelijkheid van het deeltijdpensioen.

8 juli 2011

We moeten dus allemaal langer doorwerken om o.a. onze pensioenen betaalbaar te houden en ervoor te zorgen dat het werk wordt gedaan.
Lees “Langer werken dankzij deeltijdpensioen” verder