Bussemaker: “Vrouw moet talenten beter benutten”

Volgens minister Bussemaker moeten vrouwen hun talenten beter benutten; als dank aan de samenleving die in het heeft geïnvesteerd. Ik daag de minister uit tot een gedachtenexperiment. Wat zou er gebeuren als we het loongebouw eens omkeren. Vrouwen hebben gemiddeld meer met de inhoud van hun vak dan met management. Als we het eigenlijke werk nu eens beter financieel waarderen en het management minder?

12 mei 2013

“Vrouw moet talenten beter benutten” aldus minister Bussemaker in Trouw van 11 mei.
De timing van deze oproep is wel erg ongelukkig in een tijd waarin steeds meer betaald werk wordt omgezet in mantelzorg en/ of vrijwilligerswerk.

Een paar vragen aan de minister:

  • Meent u echt dat vrouwen het schuldgevoel ten opzichte van hun sociale omgeving moeten inruilen voor een schuldgevoel richting samenleving omdat het Rijk zoveel in vrouwen investeert?
  • Hoeveel mannen blijken eveneens niet (economisch) onafhankelijk op het moment dat hun vrouw en haar inkomen wegvalt?
  • Is het rendement van de studie die vrouwen hebben gevolgd groter als ze noodgedwongen door de huidige crisis in de kassen werken – of wanneer zij hun kwaliteiten inzetten in vrijwilligerswerk?
  • Vrouwen verdienen gemiddeld 10 – 20% minder dan mannen voor hetzelfde werk. Is het de minister ook bekend dat beroepen waarin meer vrouwen gaan werken dalen in aanzien en verdienste?
  • Tekorten in de zorg? Is het bekend dat er nog steeds mensen ontslagen worden – ook in de zorg?
  • Meer vrouwen in de top: heeft de minister al eens onderzocht hoe de verhouding tussen overhead en uitvoering in de zorg is verschoven onder invloed van ‘de markt’?
  • Is het maatschappelijk rendement van een vrouw groter naarmate zij hoger in de organisatie zit?

Een gedachtenexperiment:

Wat zou er gebeuren als we het loongebouw eens omkeren. Vrouwen hebben gemiddeld meer met de inhoud van hun vak dan met management. Als we het eigenlijke werk nu eens beter financieel waarderen en het management minder?
Anselm Grün bepleit dienend leiderschap waarin de organisatiepiramide wordt omgekeerd. Als dienend leiderschap nu ook eens zou betekenen dat leiders en managers niet meer verdienen dan degene die het eigenlijke werk doen (de goederen produceren in de maakindustrie, de producten verkopen in de verkooporganisatie, de zorg bieden in de zorginstelling, voor de klas staan in de school etc.)
Ik denk dat het betekent dat vrouwen gemiddeld meer uren gaan werken. En misschien gaan managers wel minder uren werken. Dat kon wel eens heilzaam zijn, zowel voor henzelf als voor hun omgeving.

Mogen vrouwen (en mannen) hun eigen afweging maken?

Terug naar de realiteit van vandaag. Het zou helpen als we wat meer keuzevrijheid aan het individu laten. Zoals gezegd hebben vrouwen gemiddeld meer binding met de inhoud van het vak dan met managen. En dan is de consequentie dat er minder vrouwen aan de top zitten. Heeft de groei van het aantal ZZP-ers ook niet te maken met een keuze om te werken als professional en te gaan voor je vak in plaats van te gaan voor de top?
Bussemaker werd in het interview ook gevraagd naar het ideaal van de feministe Joke Smit in de jaren zeventig. Ik denk dat haar geheugen wat selectief is. Misschien wil ze dit nog eens lezen.

“Overheid krijgt nog te weinig vrouwen aan het werk”

“Overheid krijgt nog te weinig vrouwen aan het werk”
Een kop in Trouw van vandaag suggereert opnieuw dat de het de overheid is die vrouwen aan het werk moet krijgen. Toch weer de maakbare samenleving?
We hebben weinig historisch bewustzijn…..

Een kop in Trouw van vandaag suggereert opnieuw dat de het de overheid is die vrouwen aan het werk moet krijgen. Toch weer de maakbare samenleving?
We hebben weinig historisch bewustzijn. Lees ““Overheid krijgt nog te weinig vrouwen aan het werk”” verder