Wij zijn ons brein – onomkeerbaar?

Dick Schwaab stelt in “wij zijn ons brein” dat alles is vastgelegd tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren. Psychische problemen, aanleg voor verslaving, criminaliteit …etc. Alles is te herleiden tot hersenziektes die genetisch zijn bepaald en/of ontstaan tijdens de vroege ontwikkeling.
Lone Frank (Deense neurobiologe) laat aan de hand van onderzoek, onder 11-jarigen in zwarte arme gemeenschappen, zien dat de genen tijdens het leven gevoelig zijn voor herprogrammering.
De epigenetica kan veranderingen als gevolg van omgevingsfactoren zichtbaar maken. En … er is hoop – schadelijke patronen kunnen hersteld worden.

“Ik ben nu eenmaal zo – het zit in mijn genen …”
Of biedt de epigenetica* een ander perspectief.

Dick Schwaab stelt in “wij zijn ons brein” dat alles is vastgelegd tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren. Psychische problemen, aanleg voor verslaving, criminaliteit …etc. Lees “Wij zijn ons brein – onomkeerbaar?” verder

Wetenschap en de wereld van alledag

Is wetenschap toch een ivoren toren waar in wetenschappelijke tijdschriften gedegen onderzoek wordt gepubliceerd of is het ook een taak van de wetenschap om te corrigeren als er beleid wordt gemaakt op basis van verkeerde aannames?

Alom wordt aangenomen dat er krapte ontstaat op de arbeidsmarkt bij vertrek van de babyboomgeneratie. Belangrijke bron voor deze opvatting is het rapport van de commissie Bakker Lees “Wetenschap en de wereld van alledag” verder